× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Foto - En grunnutdanning i Fotografi favoritt ikon

Fagskole
Praktisk og intensivt studie for den nysgjerrige hobby-fotografen, journalisten, designeren eller andre som ønsker å bruke det visuelle språket sammen med eksisterende karriere

Varighet

Et halvt år

Studietempo

Heltid, Deltid

Organisering

Undervising ved lærestaden

Kostnader

59 000

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Grunnutdanning i fotografi er en praktisk fotografisk verktøykasse for den entusiastiske hobbyfotografen, eller for de som ønsker en grunnleggende forståelse i fototeknikk og bildekommunikasjon. Kan studeres over ett semester heltid på dagtid, eller som to semestre deltid på kveldstid.

Med en grunnutdanning i fotografi har du muligheten til å utforske kreativiteten din gjennom linsen, med en innføring i lys, kamerateknikk, postproduksjon, bildekommunikasjon og porteføljearbeid passer den godt for den nysgjerrige hobby-fotografen, journalisten, designeren eller andre som ønsker å bruke det visuelle språket sammen med eksisterende karriere. Som deltidsstudie over ett år kan det også kombineres med jobb og familie!

Grunnutdanningen telles som første semester av den toårige fotografutdanningen, noe som gjør at det er mulig å søke innpass til andre semester om man ønsker å fortsette utviklingen av sin fotografiske identitet. Etter endt grunnutdanning har du verktøykassen du trenger for å starte å utvikle din egen fotografiske portefølje, eller som støtte rundt en eksisterende karriere.

Undervisningsopplegg

Høy teknisk kvalitet er en forutsetning for å lykkes som profesjonell fotograf, men det er din visuelle stemme og uttrykksform som er avgjørende. For å sikre studentene fremtidige muligheter er Grunnutdanning i Fotografi bygget opp rundt tre dimensjoner; fototeknikk, kommunikasjonslære og yrkesutøvelse.

 

Foto – Teori & teknikk - Solid kunnskap om fotografens arbeidsverktøy, og evnen til å bruke disse på en effektiv og riktig måte, er en forutsetning for å lykkes. Her vil du lære hvordan du kreativt bruker kameraet, i tillegg til lyssetting og profesjonell etterbehandling.

Kommunikasjonslære - En dyktig fotograf kan formidle budskap, fortelle historier og skape stemninger gjennom fotografiet. Sentralt i kommunikasjonslæren står en bred tilnærming i bildekommunikasjon, forståelse for fotografiske virkemidler, persepsjon og bildetolkning, samt utvikling av en visuell stemme og personlig uttrykksform.

Yrkesutøvelse - En profesjonell fotograf må være i stand til å anvende den fotografiske kunnskapen til å utvikle, gjennomføre og selge inn egne ideer og prosjekter overfor potensielle kunder. Yrkesutøvelse vil gi deg kunnskapen om hvordan bransjen fungerer, og hvilke krav som stilles til deg som fotograf.

 

Opptaksinformasjon

BILDER NORDIC opererer med rullerende opptak på halvårige utdanninger. Det betyr at kvalifiserte søkere tilbys studieplass i den rekkefølgen komplett søknad er levert frem til klassen er full.
Mer informajson om opptak finner du her.

Karrieremuligheter

Mulighetene er mange etter endt utdanning - studiet tilsvarer første semester i den toårige fotografutdanningen, noe som gjør at man har mulighet til å søke seg inn på andre semester etter endt grunnutdanning. Studenter som er ferdige med grunnutdanningen har de grunnleggende kunnskapene til å arbeide selvstendig som fotograf, og mange begynner å assistere allerede etablerte fotografer. Videre karrieremuligheter avhenger av hva man ønsker med en fotoutdanning, og dette er også noe man bruker grunnutdanningen på å kartlegge. Her er eksempler på hva grunnutdanningstudenter har gjort etter endt utdanning.