× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Prosjektledelse 1 favoritt ikon

Universitet og høgskole
I dette kurset får du en innføring i prosjektarbeidsformen, og grunnleggende kunnskap om planlegging, organisering og styring av prosjekt.

Studienivå

Årseining og kortare

Organisering

  • Undervising ved lærestaden
  • Samlingsbasert

Studiepoeng

7.5

Kostnader

16 300

Semester

1

Om studiet

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform. En stadig voksende del av verdiskapningen i samfunnet vårt skjer gjennom prosjekter, og prosjektarbeidsformen berører oss alle positivt og negativt.

Undervisningen bygger på praktiske erfaringer og case fra prosjektarbeid, anerkjente lærebøker og beste praksis og forskning. Vi vektlegger det å skape verdi gjennom prosjektarbeidet.

 

Tilbys ved:

  • Handelshøyskolen BI - campus Bergen
  • Handelshøyskolen BI - campus Oslo
  • Handelshøyskolen BI - campus Trondheim