× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Økonomi for beslutningstakere favoritt ikon

Universitet og høgskole
Dette masterprogrammet gir deg økt forståelse av økonomiske sammenhenger og problemstillinger som er essensielle for alle beslutningstakere i en organisasjon.

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

  • Undervising ved lærestaden
  • Samlingsbasert

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Lederne er ansvarlige for bedriftens økonomi! Dette betyr at det er helt avgjørende at du har kontroll på bedriftens regnskap. I dette programmet går vi igjennom økonomiske sammenhenger som gir deg oversikten du trenger for å føre bedriften fremover. Du må vite hvilke begrensninger og muligheter som ligger i bedriftens økonomi.

I Økonomi for beslutningstakere gir vi deg det faglige grunnlaget du trenger for å få innsikt i de økonomiske forholdene i din virksomhet. Programmet omfatter temaer innenfor økonomistyring, finans, regnskap, mikroøkonomi og metode, temaer som på en naturlig og pedagogisk måte er knyttet sammen for å gi deltakerne et helhetsbilde av hvordan bedriftsøkonomi kan og bør anvendes i beslutningssammenheng. Programmet forutsetter ikke at du har formell økonomi-bakgrunn.

Dette programmet kan inngå i graden Executive Master of Management.

Tilbys ved:

  • Handelshøyskolen BI - campus Oslo
  • Handelshøyskolen BI - campus Stavanger