× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Leadership in Action - avsluttende program i graden Bachelor of Management favoritt ikon

Universitet og høgskole
Leadership in Action gir deg en fordypning i ledelse, der du får sette ledelsesteorier og egen erfaring i en større sammenheng. Gjennom aktive læringsprosesser får du innsikt i hvordan god ledelse kan bidra til å utløse potensialet som ligger i oss alle.

Studienivå

Bachelor og høgskolekandidat

Organisering

  • Undervising ved lærestaden
  • Nettstøtta
  • Samlingsbasert

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Leadership in Action skal, som navnet sier, lære deg ledelse i praksis. Du får innsikt i moderne ledelsesteorier og hvilke krav som stilles til lederskap i fremtidige organisasjoner. Programmet er både prosess- og kunnskapsbasert, tilpasset voksne studenter og yrkesaktives læringssituasjon. Programmet står faglig på egne ben og kan også anbefales som et selvstendig og frittstående lederprogram, men Leadership in Action er også det avsluttende og tittelgivende programmet i graden Bachelor of Management. Målet med programmet er å gi en avsluttende og reflektert utdanning på bachelornivå innen fagområdet ledelse og organisering.

Undervisningsopplegg

Leadership in Action er på 30 studiepoeng og utgjør det avsluttende programmet i graden Bachelor of Management, men kan også gjennomføres som et selvstendig bachelorprogram.

Undervisningen skjer både via samlinger og nett. Samlingene gjennomføres på dagtid ved de ulike studiestedene. Se timeplan for oversikt.
Vi anbefaler å delta på all undervisning, både på samlinger og å være aktiv på undervisningportalen.

Du må også beregne tid til veiledning, selvstudium, gruppearbeid og eksamen.

Opptakskrav

  • Høyskole- og/eller universitetsutdanning tilsvarende minimum 90 studiepoeng
  • Du har fylt 25 år.
  • Du har fire års yrkeserfaring.

Les mer om opptakskravene for dette programmet.

Tilbys ved:

  • Handelshøyskolen BI - campus Bergen
  • Handelshøyskolen BI - campus Oslo
  • Handelshøyskolen BI - campus Stavanger
  • Handelshøyskolen BI - campus Trondheim