× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Leadership in Action - avsluttende program i graden Bachelor of Management favoritt ikon

Universitet og høgskole
Leadership in Action gir deg en fordypning i ledelse, der du får sette ledelsesteorier og egen erfaring i en større sammenheng. Gjennom aktive læringsprosesser får du innsikt i hvordan god ledelse kan bidra til å utløse potensialet som ligger i oss alle.

Studienivå

Bachelor og høgskolekandidat

Organisering

  • Undervising ved lærestaden
  • Nettstøtta
  • Samlingsbasert

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Leadership in Action skal, som navnet sier, lære deg ledelse i praksis. Du får innsikt i moderne ledelsesteorier og hvilke krav som stilles til lederskap i fremtidige organisasjoner. Programmet er både prosess- og kunnskapsbasert, tilpasset voksne studenter og yrkesaktives læringssituasjon. Programmet står faglig på egne ben og kan også anbefales som et selvstendig og frittstående lederprogram, men Leadership in Action er også det avsluttende og tittelgivende programmet i graden Bachelor of Management. Målet med programmet er å gi en avsluttende og reflektert utdanning på bachelornivå innen fagområdet ledelse og organisering.

Tilbys ved:

  • BI Nettstudier
  • Handelshøyskolen BI - campus Bergen
  • Handelshøyskolen BI - campus Oslo
  • Handelshøyskolen BI - campus Stavanger
  • Handelshøyskolen BI - campus Trondheim