× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Innovasjon og organisering i helsetjenesten favoritt ikon

Universitet og høgskole
For å bli en god leder i helsesektoren kreves det innsikt i politiske og økonomiske, så vel som rettslige rammebetingelser. Dette programmet gir deg fordypning i problemstillinger knyttet til disse rammene.

Studienivå

Årseining og kortare

Organisering

  • Nettstudium
  • Samlingsbasert

Studiepoeng

30

Kostnader

39 400

Semester

2

Om studiet

Bachelorprogrammet kan inngå i graden Bachelor of Management i helseledelse. Programmet legger vekt på dialog, refleksjon og læring hvor helsetjenestens grunnleggende ledelse og styringsbehov står i fokus. Målet er å etablere en innsiktsfull og god sammenheng mellom rammebetingelser og praktiske resultater. Studentene oppfordres til å se helsetjenesten som en kontinuerlig omstillings-og forbedringsarena der profesjonenes faglige dyktighet skal forenes med styringsferdigheter og lederkunnskaper. Etter gjennomgått studium forventes det at studentene har opparbeidet en innsikt og oversikt over sammenhengen mellom økonomiske, rettslige og organisatoriske rammer og daglig ledelse som kvalifiserer dem for nye og krevende oppgaver. Lederposisjonene i helsetjenesten har tradisjonelt vært profesjonsavhengige. Det er i mindre grad tilfelle i dag. Realkompetanse kombinert med dokumenterbar og kvalifisert etterutdanning gir gode muligheter for nye utfordringer. Dette kurset er krevende i den forstand at det legger til grunn krav til innsikt mellom fag, overordnede rammebetingelser og daglig ledelse. Kvalifisering for ledelse krever kunnskap og evne til å avveie kryssende hensyn. Handelshøyskolen BI legger til grunn at dette fordypningsstudiet skal gi grunnlag for at studentene blir kvalifisert til nye lederoppgaver.

Dette programmet kan inngå i graden Bachelor of Management.

Tilbys ved:

  • Handelshøyskolen BI - campus Oslo