× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Consulting favoritt ikon

Universitet og høgskole
Dette masterprogrammet er ett av få i Nord-Europa som tilbyr studiepoenggivende kompetanse innen konsulentvirksomhet. Her utvikler du deg som profesjonell rådgiver og leder, med verktøy for å fremskaffe og vurdere informasjon, initiere nye ideer, meninger og synsvinkler.

Studienivå

Erfaringsbasert master

Organisering

  • Samlingsbasert

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Masterprogrammet i Consulting utvikler deltakernes evner til å opptre som profesjonelle rådgivere – fremskaffe informasjon, vurdere og vise skjønn, samt initiere nye ideer, meninger og synsvinkler. Consulting er et av de få programmene i Nord-Europa som tilbyr studiepoenggivende kompetanse for konsulentvirksomhet. Programmet gir deltakerne omfattende forståelse av ulike muligheter som finnes innenfor konsulentvirksomheten. Programmet går i dybden av sentrale problemstillinger for konsulentvirksomhet, og gir en unik tverrfaglig tilnærming med forankring i organisasjonspsykologi, strategisk ledelse og filosofi.

Dette programmet kan inngå i graden Executive Master of Management

Tilbys ved:

  • Handelshøyskolen BI - campus Bergen
  • Handelshøyskolen BI - campus Oslo