× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i Entreprenørskap favoritt ikon

Universitet og høgskole
Liker du å utvikle ideer helt fra grunnen av? Denne bachelorgraden gir deg en innføring i de verktøyene du trenger til å starte egen bedrift eller innovere i eksisterende firmaer, hele veien fra utvikling av konseptet til markedsføring og drift.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Ved å gå denne linjen vil du lære om hovedtrekk innenfor entreprenørskap slik som kreativitet, nytenkning, og pågangsmot, men også hvordan du kan gjennomføre konseptene dine.

Det er ikke nok å være kreativ – for å gjennomføre ideene dine må du også kunne foreta realistiske markedsvurderinger, presentere dem på en god måte, og vite hvordan man bygger struktur i en bedrift. Dette lærer du i løpet av studiet, samtidig som du får en grunnleggende økonomisk innsikt.

bachelor i entreprenørskap får du et solid grunnlag for å være med på å utvikle produkter, forretningskonsepter og bedrifter. Vi som er ansvarlige for bacheloren jobber etter overbevisningen om at entreprenørskap kan læres.

Opptakskrav

Du trenger generell studiekompetanse og 35 konkurransepoeng for å komme inn på dette studiet. Usikker på om dette gjelder deg? 

Les mer om krav og unntaksregler for våre bachelorstudier her

 

Muligheter i studietiden

I tillegg til de spennende fagene og praktiske utfordringene du får i løpet av studietiden, har du også mulighet til å tilpasse graden din med internship eller utveksling.

Les mer om vårt utvekslingstilbud

Les mer om internship

 

Internship i egen bedrift

Har du en gründer i magen, men trenger tid, veiledning og et godt fagmiljø rundt deg for å kunne teste ut idéen din? Nå tilbyr BI internship i egen bedrift som valgkurs! 

Vidare studium

I tillegg til en solid økonomisk grunnutdanning har du en unik mulighet til å ta videre utdanning innenfor innovasjon.

På BI har vi flere programmer som kan være interessante, slik som:

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Kontakt msc [at] bi [dot] no for mer informasjon.

Karrierevegar

Bachelor i entreprenørskap er en utdanning som gir deg mange muligheter med tanke på jobb.

Noen typiske veivalg kan være oppstart av nye bedrifter, eller utvikling og vekst i små og mellomstore bedrifter. Du kan også ta del i innovasjonsprosjekter, produktutvikling og endring i store bedrifter, eller jobbe med testing av nye forretningsmodeller. Med en bachelor i entreprenørskap vil du også kunne være en god støttespiller og rådgiver for andre gründere og innovatører.

Eksempler på bedrifter og stillinger:

  • Egen startup. Dette studiet er perfekt for deg som vil være din egen sjef. For å starte en egen bedrift trenger du blant annet et produkt som løser et reelt problem, en bærekraftig forretningsmodell, bevis i markedet og en finansieringsplan. Alt dette lærer du om som entreprenørskapstudent.
  • Andres startup. Stadig flere av våre studenter begynner sin karriere etter endt studie i andre startups. Arbeidsoppgavene varierer fra markedsføring og salg til rådgivning og forefallende oppgaver i en startup. Kandidatene melder om spennende arbeidsdager og store muligheter til å påvirke bedriften og egen karriere.
  • Konsulentbransjen. Kunnskapen om hvordan suksessfulle bedrifter blir til er også svært nyttig for eksisterende selskaper. I konsulentbransjen kan du bruke det du har lært for å rådgi andre bedrifter om hvordan de kan se nye markedsmuligheter, utvikle nye tjenester, eller bli mer innovative og effektive.
  • Produkt- og tjenesteutvikling. Vær med på å skape nye ideer! Det å skape nye produkter og tjenester er en viktig del av entreprenørskap, og som ferdig student vil du vite hvordan man systematisk skal teste, analysere, og kommersialisere nye ideer.

Tilbys ved:

  • Handelshøyskolen BI - campus Bergen
  • Handelshøyskolen BI - campus Oslo