× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i Digital kommunikasjon og markedsføring favoritt ikon

Universitet og høgskole
Digital teknologi skaper nye muligheter og flere kontaktpunkter mellom bedrifter og kunder. Det betyr at de har behov for ansatte som virkelig kan digital kommunikasjon og markedsføring.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Med dette studiet lærer du å planlegge, gjennomføre, og analysere strategier for markedskommunikasjon, slik som reklamekampanjer. Du vil lære å jobbe taktisk i et digitalt miljø som bærer preg av raske beslutninger. Som del av studiet vil du også lære hvordan virksomheter organiseres, og hvordan de kan styres på en etisk forsvarlig og bærekraftig måte.

Tilbys ved:

  • Handelshøyskolen BI - campus Bergen
  • Handelshøyskolen BI - campus Oslo