× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Påbyggingsstudium i utøvende musikk favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet er ettårig og tilbys søkere med bakgrunn innen klassisk musikk. Studiet har ikke opptak i 2019.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Målgruppen for studiet er søkere med treårig bachelorgrad som ønsker å fordype seg i sitt hovedinstrument. Studiet er spesielt innrettet med tanke på opptak til Mastergradsprogrammet i utøving ved Norges musikkhøgskole (NMH), hvor det for opptak forventes et nivå tilsvarende NMHs egen fireårige bachelorgrad i utøving. Studiet tilsvarer 4. år av kandidatstudiet i utøving – klassisk.

Studiet er spesielt rettet mot søkere med treårig bachelorgrad i utøving og som ønsker ytterligere fordypning på sitt hovedinstrument. Studiet er en god forberedelse til et masterstudium i utøvende musikk. Studenter med fireårig bachelorgrad i musikkpedagogikk kan også søke, men ikke studenter med bachelor i utøvende musikk.

 

Studiets oppbygging

Programmet bygger på Norges musikkhøgskoles studieplan, men undervisningen foregår i hovedsak ved Barratt Due musikkinstitutt.

Det faglige innholdet i studiet er organisert i: 

  • utøvende emner

  • valgemner

 

Opptakskrav

Studiet har ikke opptak i 2019. 

Søknad til påbyggingsstudiet går via Norges musikkhøyskole, se mer her

For opptak kreves treårig bachelorgrad i musikk eller tilsvarende, med minimum 80 studiepoeng utøvende musikkfag. I tillegg til de formelle opptakskravene gjennomføres opptaksprøver tilsvarende opptaksprøvene til 2. avdeling (3. år) i Kandidatstudiet i utøving – klassisk. Nivå ved opptaksprøven forventes å være tilsvarende treårig bachelorutdanning i utøving.

Læringsutbytte

Mål for studiet er at studentene skal utvikle:

  • selvstendig kunstnerisk kompetanse

  • kreativitet og formidlingsevne

  • evne til nyskapende tenkning

  • kvalifikasjoner for ulike yrker og oppgaver som er meningsfulle for dem selv og som samfunnet har behov for

Vidare studium

Oppnådd bachelorgrad kvalifiserer til videre studier på masternivå nasjonalt eller internasjonalt og til praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk.

Karrierevegar

Studiet danner grunnlag for en karriere som profesjonell musiker eller for videre masterstudier. Med ettårig påbyggingsstudium i utøvende musikk på bachelornivå er du rustet til å møte fremtidens krav til profesjonelle utøvere og til å bli en sentral bidragsyter i kulturlivet.