× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Musikkpedagog 0-8 år - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Videreutdanningsstudiet har fokus på hvordan lede musikkundervisning for barn i alderen 0 til 6 år og på grunnskolens 1. og 2. årstrinn. 1-årig deltidsstudium som gir 30 studiepoeng.

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

  • Samlingsbasert

Studiepoeng

30

Kostnader

18 500

Semester

2

Om studiet

Videreutdanningsstudiet retter seg i hovedsak mot musikkpedagoger som vil utvide sin musikkfaglige kompetanse. 

Studiets oppbygging

Vi tilbyr videreutdanning i et stimulerende miljø preget av høy kompetanse. Studiet vil gi deg en bredere og mer variert undervisningskompetanse og vil kunne bidra til at den enkelte students arbeidsplass tilføres nye impulser.

Undervisningen er tilrettelagt for helgesamlinger slik at studenter fra hele landet kan delta. Det er mulig å kombinere videreutdanningen med jobb.

Undervisningsopplegg

Praksis er i tillegg til helgesamlingene en sentral del av studiet. Programmet omfatter 10 ganger med praksis og veiledning i musikkgrupper med barn i alderen 0 til 6 år og tilsvarende for grunnskolens 1. til 2. årstrinn. Det innebærer at søkere må være innstilt på å søke om permisjon fra jobb de dagene de skal i praksis.

Opptakskrav

Søkere til videreutdanning for musikkbarnehagepedagog må dokumentere at de har musikkfaglig utdanning tilsvarende minimum 120 studiepoeng samt pedagogisk utdanning.

Søkere kan bli innkalt til intervju og bli bedt om å avlegge musikkprøve.

Rangering av søkere gjøres i samsvar med instituttets forskrifter om studier ved Høyskoleavdelingen.

Læringsutbytte

Du lærer blant annet å

  • planlegge og gjennomføre musikkundervisning for barn i alderen 0 til 8 år

  • vurdere og begrunne musikkundervisning for den aktuelle  aldersgruppen

  • anvende musikk for å styrke barns musikalske og generelle utvikling

  • kommunisere både muntlig og skriftlig om musikkfaglige forhold