× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Visuelle kunstfag favoritt ikon

Fagskole
Asker Kunstfagskole tilbyr toårig utdanning i visuelle kunstfag.

Varighet

2 år

Studietempo

Heltid, Deltid

Organisering

Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. mai 2019

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Skolen passer for deg som ønsker å arbeide med kunst, kunsthåndverk, arkitektur, design, illustrasjon, foto, animasjon og andre kreative fag.

Studiet tar sikte på å gi studenten gode ferdigheter i metoder, teknikker og materialer gjennom utforskning av en rekke ulike visuelle uttrykk. Det legges vekt på kreativ tenkning i kombinasjon med praktisk arbeid. Som student hos oss utvikler du evnen til å arbeide med selvstendige og skapende prosesser.

Hovedfagene ved skolen er tegning, farge, form, grafikk og kunsthistorie. I tillegg holdes det workshops med temaer som foto, video, visuell kommunikasjon, animasjon, søknadsskriving/portfolio, rom/arkitektur, tekstil og tegneserie. Undervisningen er bygget opp av fagperioder som varer fra én til tre uker, og undervisningsformen er en kombinasjon av praktisk arbeid, forelesninger/teori og mye individuell veiledning. Hvert år reiser vi på studietur til en internasjonal storby for å se aktuell samtids­kunst og kjente orginalverk fra kunsthistorien.

Utdanningen kan anvendes innenfor en lang rekke fag- og yrkesområder. For mange av våre tidligere studenter har skolen vært et springbrett videre til høyskole- og universitetsutdanning innen kunst, kunsthåndverk, visuell kommunikasjon, produktdesign, arkitektur og kunsthistorie. Andre har jobbet videre på egen hånd, eller kombinert det kreative med andre fag­­områder eller tidligere erfaring. 

 

Undervisningsopplegg

For skolen står studentenes faglige og personlige vekst i fokus, der målet er å utforske et mangfold av materialer og teknikker. I undervisningen vektlegges frihet, kreativitet og faglig styrke, og vi oppnår dette med tett oppfølging og mindre klasser.

Det første undervisningsåret har fokus på læringsprosess. Du en bred kompetanse innen ulike fagområder som kan gi deg de nødvendige kunnskapene og ferdighetene du trenger for å starte din faglige og kreative utvikling. Du prøver ut forskjellige materialer og teknikker, og får kjennskap til sentrale fagbegrep.

Det andre året bygger undervisningen videre på kunnskapene fra året før, og arbeidsprosess står sentralt. Det vil foregå tverrfaglig arbeid med blant annet undervisning i installasjon og konseptuelle uttrykk. Etter hvert vil den enkelte student få muligheten til å velge seg et fordypningsprosjekt, før året avsluttes med en avgangsutstilling.

 

 

Opptakskrav

Det kreves ingen formell forutdanning for å søke skolen. Mange har fullført videregående opplæring, annen aktuell utdanning eller arbeidet på egen hånd. Opptak er basert på innsendt søknadsskjema og vedlagte arbeidsprøver.

 

 

Opptaksinformasjon

Søknadsfristen er 15. mai. Søknadsskjema fyller du enkelt ut på vår nettside: http://www.askerkunstfagskole.no/soknadskjema, hvor du også laster opp dokumentasjon av 5-10 arbeider. Søknaden vurderes av en opptaksjury som består av faglærere ved skolen. 

Skolen har maksimum 15 studieplasser i 1. klasse. Hvis det er ledige plasser etter ordinær søknadsfrist, har vi rullerende opptak.