× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Psykologi - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Psykologi handler om oss mennesker og om hvordan hjernen vår fungerer, om hva som skjer i hjernen når vi tenker, føler, sanser og handler. Hvorfor oppfører vi oss som vi gjør, og like interessant - hvordan kan andre oppføres seg som de gjør? Og hvordan kommuniserer vi med hverandre? Dessuten, hva regner vi som psykiske lidelser og avvikende atferd?

Årsstudiet i psykologi skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i psykologi ved Ansgar høyskole. Det kan også brukes som avsluttet enhet i andre studieløp og utdanninger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realfagskompetanse.

Informasjon om opptak

Søknad gjennom Samordna opptak. 

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

45.40 (primær)
49.20 (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

255752

Lignende utdanninger