× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Musikk, årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Årsstudium i musikk danner grunnlag for opptak til 2. år på Bachelor i musikk, Bachelor i musikkteknologi eller Bachelor i musikk og helse ved Ansgarskolen, eller som årsenhet i andre gradsutdanninger ved institusjoner i inn- eller utland.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Musikkstudiene ved Ansgar Teologiske Høgskole er utfordrende, selvutviklende og framtidsrettede. Med utgangspunkt i dagens musikklandskap vil vi gi studentene våre kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å bruke sine musikalske evner i en bransje og et jobbmarked som er i stadig utvikling. Med en grunnleggende opplæring i musikkvitenskapens basisdisipliner settes studenten i stand til å forstå og tolke sine musikalske omgivelser. Med fokus på musikalsk egenutvikling på instrument settes studenten i stand til å anvende og formidle musikk på en ekte og personlig måte. Undervisningen i musikkteknologi setter studenten i stand til å skape, bearbeide og formidle sin egen eller andres musikk via de digitale medier som musikk beveger seg gjennom i dag.

Årsstudium i musikk danner grunnlag for opptak til 2. år på Bachelor i musikk, Bachelor i musikkteknologi eller Bachelor i musikk og helse ved Ansgarskolen, eller som årsenhet i andre gradsutdanninger ved institusjoner i inn- eller utland.

Se skolens nettside for informasjon om kostnader knyttet til studiet. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realfagskompetanse.

Informasjon om opptak

Søknad gjennom Samordna opptak.

Karrierevegar

Musiker, instrumentlærer, låtskriver/arrangør, produsent, lydteknikker, ungdomsarbeider, kulturarbeider/konsulent. 

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

255777