× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i ledelse og menighetsutvikling favoritt ikon

Universitet og høgskole
Master i Ledelse og menighetsutvikling er et disiplinrettet studieprogram innenfor fagområdet praktisk teologi. Utdanningen tilbys i et nordisk samarbeid.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

8

Om studiet

Master i Ledelse og menighetsutvikling er et disiplinrettet studieprogram innenfor fagområdet praktisk teologi. Praktisk teologi er et bredt fagfelt, på dette mastergradsstudiet vil ledelse og menighetsutvikling være fokusområder.

Se skolens nettside for oppdatert informasjon om kostnader knyttet til studiet. 

Opptakskrav

Bachelor i Kristendom, teologi eller tilsvarende + praksiskrav. Se skolens nettside for oppdatert studieplan hvor opptakskravene er detaljert beskrevet. 

Informasjon om opptak

Lokalt opptak.

Utveksling

Ansgar Teologiske Høgskole tilbyr utvekslingsmuligheter med skoler i både USA og Europa.