× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Interkulturell forståelse – årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Interkulturelle studier skal gi deg kunnskap om Nord/Sør-forhold, utviklingsspørsmål, utviklingslandenes situasjon, tverrkulturell kommunikasjon, sosialantropologi samt misjon- og bistandsspørsmål. Dessuten vil studiene gi deg kunnskap og innsikt i kulturelle forskjeller og menneskelig samhandling.

Eksempler på spørsmål som står sentralt i studier er: Hvem har skylden for fattigdommen? Er det noen land som alltid vil falle utenfor og aldri komme seg ut av fattigdom? Hvilke utfordringer står misjonsarbeidet overfor i fattige land?

Årsstudiet Interkulturell forståelse skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i interkulturelle studier (3-årig studieløp) ved ATH. Årsstudiet kan også inngå i andre bachelorprogrammer ved ATH.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realfagskompetanse.

Informasjon om opptak

Søknad gjennom Samordna Opptak. 

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

255418