× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i Psykologi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Universitet og høgskole

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

180

Semester

6

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Nytt (primær)
Nytt (ordinær)

Studieplasser

60

Søknadskode (SO)

255903