× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i Psykologi favoritt ikon

Universitet og høgskole
Bachelor i psykologi ved Ansgar høyskole (AHS) er et fulltidsstudium over tre år på 180 studiepoeng.

Studienivå

Universitet og høgskole

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Psykologi er en mangfoldig vitenskap som har utgangspunkt i studiet av atferd og mentale prosesser. Studenten vil derfor tidlig i bachelorprogrammet bli presentert for fagbegreper og temaer som har stått sentralt i psykologiens historie og som fremdeles er relevante i vitenskapens søken etter å beskrive, forklare og forutsi hvordan mennesker tenker, føler, opplever og handler.

Videre i studieløpet presenteres ulike fagområder der psykologikunnskap anvendes for blant annet å belyse utfordringer som vi står overfor i dagens samfunn.

En rød tråd i studieforløpet er de forskningsmetoder som benyttes for å undersøke fenomener innen psykologiens gjenstandsfelt.

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Nytt (primær)
Nytt (ordinær)

Studieplasser

60

Søknadskode (SO)

255903