× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i Praktisk teologi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

180

Om studiet

Bachelor i praktisk teologi er en tydelig profesjonsrettet utdannelse som gir grunnleggende pastoral kompetanse. Den vil kvalifisere for flere ulike stillinger innen kirke, menighet og organisasjonsliv. Studieprogrammet vil også kvalifisere til videre studier og opptak på masterstudier.

Bestemmer du deg for å studere praktisk teologi, vil du:

  • få bred kunnskap om teorier, problemstillinger og metoder innen religion, kristen tro og teologisk refleksjon – spesielt knyttet til praktisk teologi.  
  • få bred kunnskap om bakgrunn og tradisjoner for religion, kristen tro og praktisk teologi samt fagfeltenes egenart og plass innen den kristne kirke og dagens samfunn.
  • kunne oppdatere din kunnskap innen fagfeltene religion, kristen tro og praktisk teologi
  • ha kjennskap til teologisk forskning og utviklingsarbeid, med særlig henblikk på praktisk teologi.
  • kunne beskrive ulike utfordringer ved det å være pastor, prest eller forsamlingsleder.

 

Studiet kan også tas på deltid. Se skolens nettside for mer info om deltidsstudie

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realfagskompetanse.

Informasjon om opptak

Søknad til Samordna Opptak. 

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

255936