× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i musikkteknologi favoritt ikon

Universitet og høgskole
Bachelor i musikkteknologi er et 3-årig studie som danner grunnlag for masterstudier i musikk ved andre institusjoner i inn- eller utland.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

180

Om studiet

Musikkstudiene ved Ansgar Teologiske Høgskole er utfordrende, selvutviklende og framtidsrettede. Med utgangspunkt i dagens musikklandskap forsøker vi å gi studentene våre kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å bruke sine musikalske evner i en bransje og et jobbmarked som er i stadig utvikling. Med en grunnleggende opplæring i musikkvitenskapens basisdisipliner settes studenten i stand til å forstå og tolke sine musikalske omgivelser. Med fokus på musikalsk egenutvikling på instrument settes studenten i stand til å anvende og formidle musikk på en ekte og personlig måte. Og undervisningen i musikkteknologi setter studenten i stand til å skape, bearbeide og formidle sin egen eller andres musikk via de digitale medier som musikk beveger seg gjennom i dag.

Utdanningen har krav om politiattest for å delta i praksisopplæring.

Sjekk skolens nettside for informasjon om kostnader knyttet til studiet. 

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realfagskompetanse.

Informasjon om opptak

Søknad gjennom Samordna opptak.

Karrierevegar

Musiker, låtskriver, produsent, studiotekniker, kursholder, kulturskolelærer, musikklærer, musikkarbeider i menighet, musikkansvarlig i kommunale fritidsordninger. 

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

255437