× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i musikk favoritt ikon

Universitet og høgskole
Bachelor i musikk er et 3-årig studie som danner grunnlag for masterstudier i musikk ved andre institusjoner i inn- eller utland.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Musikkstudiene ved ATH er utfordrende, selvutviklende, og framtidsrettede. Med utgangspunkt i dagens musikklandskap vil vi gi studentene våre kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å bruke sine musikalske evner i en bransje og et jobbmarked som er i stadig utvikling. Med en grunnleggende opplæring i musikkvitenskapens basisdisipliner settes studenten i stand til å forstå og tolke sine musikalske omgivelser. Med fokus på musikalsk egenutvikling på instrument settes studenten i stand til å anvende og formidle musikk på en ekte og personlig måte. Undervisningen i musikkteknologi setter studenten i stand til å skape, bearbeide og formidle sin egen eller andres musikk via de digitale medier som musikk beveger seg gjennom i dag.

Se skolens nettside for informasjon om kostnader knyttet til studiet. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realfagskompetanse.

Informasjon om opptak

Alle søkere til bachelor i musikk søker årstudium i musikk gjennom Samordna Opptak og går videre via lokalt opptak ved skolen.

Vidare studium

Master i musikk.

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

255792