× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i interkulturelle studier favoritt ikon

Universitet og høgskole
Interkulturelle studier skal gi deg kunnskap om Nord/Sør-forhold, utviklingsspørsmål, utviklingslandenes situasjon, tverrkulturell kommunikasjon, sosialantropologi samt misjon- og bistandsspørsmål. Dessuten vil studiene gi deg kunnskap og innsikt i kulturelle forskjeller og menneskelig samhandling.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

I studiet vil du få bred kunnskap om teorier, problemstillinger og metoder innen kultur, samfunn og menneskelig samhandling – spesielt knyttet til interkulturell forståelse, kultur- og religionsmøter og flerkulturelle samfunn. Du vil også kunne gjøre rede for globale utfordringer som fattigdom, bærekraft og migrasjon, og gjøre rede for hva interkulturell kompetanse og kommunikasjon innebærer. Studiet gir deg kjennskap til ulike samfunnsvitenskapelige tilnærminger til kultur- og samfunnsspørsmål. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realfagskompetanse. 

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

255869