× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudie i kristendom med RLE favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studenter på årsstudiet i kristendom med RLE skal ha faglig kompetanse, tilegne seg yrkesfaglige ferdigheter og utvikle sin personlige danning.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Årsstudiet i kristendom med RLE (religion, livssyn og etikk)  skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammene Bachelor i Praktisk teologi og Bachelor i Bibelvitenskap.

I løpet av studiet vil du tilegne deg: 

  • grundig kunnskap om kristendommens sentrale tekster trosgrunnlag og opprinnelse
  • kunnskap om andre religioner og livssyns tekster trosgrunnlag og opprinnelse
  • kunnskap om kristendommen og andre religioner og livssyns historie og betydning i Norge
  • kunnskap om kristendommens ulike konfesjoner og trosuttrykk
  • kunnskap om ulike syn på sentrale spørsmål i den kristen tro
  • kunnskap om etisk metode og sentrale etiske områder

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

255196