× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i landskapsarkitektur Tromsø (2 år) favoritt ikon

Universitet og høgskole
Master i landskapsarkitektur er et 2-årig studium i Tromsø

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterprogrammet i landskapsarkitektur i Tromsø bygger på en kritisk tilnærming til utfordringene de arktiske og subarktiske landskapene står overfor; klimaendringer, geopolitiske krefter, industriell vekst og migrasjon. Nordområdene er studiets laboratorium, men kunnskapen som utvikles i programmet har stor overføringsverdi til andre områder som står overfor klima- og industriell forandring.

Studiet passer for deg som er interessert i sammenhengen mellom utbyggingsmønstre og landskap, hvordan vi forvalter naturressurser, hvordan vi former omgivelsene våre i ulike skalaer, hvordan klimaendringene vil påvirke utformingen av omgivelsene våre og motsatt, hvordan utformingen av omgivelsene våre kan påvirke klimaendringene. Studiet krever både kreativt fokus og faglig kunnskap, samt forståelse for kulturelle og samfunnsmessige forhold.

Studiet har et omfang på 120 studiepoeng, og tar opp studenter med 3-årig grunnleggende landskapsutdanning.

Tilbys ved:

  • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, avdeling Tromsø

Lignende utdanninger