× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i landskapsarkitektur favoritt ikon

Universitet og høgskole
Master i landskapsarkitektur ved AHO/UIT er et femårig studium med et omfang på 300 studiepoeng.

Studienivå

Profesjonsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

UiT Norges arktiske universitet og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo tilbyr en 5-årig felles mastergradsutdanning i landskapsarkitektur.  

Studieprogrammet er et femårig integrert studium. Studentene starter sin utdanning ved AHO hvor de følger et treårig studieforløp med obligatoriske emner. I sjette semester legges det opp til studio/feltarbeid utenfor studiestedet. De to siste årene er studiestedet Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

En landskapsarkitekt skal være en dyktig formgiver som kan operere innenfor rammene av en bærekraftig samfunnsutvikling. Som landskapsarkitekt skal du kunne beherske landskapsarkitekturens materialer, metoder og verktøy, og bidra både i praksis, kunstnerisk og vitenskapelig til utvikling av faget.

Master i landskapsarkitektur tar utgangspunkt i det lokale for å etablere et globalt laboratorium som legger særlig vekt på nordlige forhold. Naturskapte og menneskeskapte endringer påvirker både samfunn og økosystem i nord. Studiet har som mål å gjøre undersøkelser i, og produsere ny kunnskap om hvordan vi kan beskytte, formgi og videreutvikle spesielt sårbare landskap innenfor samfunn i endring.

Studiet er bygd opp omkring tre hovedstammer:

  • Form: den kunstneriske dimensjonen i landskapsarkitekturen
  • Systemer: naturlige og menneskeskapte systemer
  • Fellesrom: offentlige og allmenne rom

Opptakskrav

For å kunne søke på AHO må du ha Generell studiekompetanse og ta opptaksprøver. Første del av opptaksprøvene, opptaksprøve 1, er en hjemmeoppgave med digital innlevering. Denne opptaksprøven vil bli offentliggjort på våre nettsider i slutten av mars eller i starten av april. 

Om du går videre vil du bli innkalt til opptaksprøve 2 som foregår på AHO i midten av juni. 

Det er poengene fra opptaksprøve 2 og dine karakterpoeng som blir summen du konkurrerer med. Poengene fra opptaksprøvene teller 2/3. Maks oppnåelige poeng på opptaksprøve 2 er 120 poeng. 

Les mer om opptaksprøvene her.

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i landskapsarkitektur

Tilbys ved:

  • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
  • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, avdeling Tromsø

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

112.90 (primær)
146.00 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

189732

Lignende utdanninger