× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Renholdsoperatørfaget favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for alle som ønsker å jobbe som renholder, men som mangler formell fagutdanning.

Studienivå

Anna utdanning

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Kostnader

13 000

Semester

1

Om utdanninga

Formålet med kurset er å gi deltakerne grundig teoretisk opplæring og forberede dem til Vg3-eksamen i renholdsoperatørfaget. Utdanningen er komprimert og går to kvelder i uken i et halvt år. 

Studiets oppbygning

Deltakerne skal lære å planlegge og utøve profesjonelt renhold, få opplæring i valg og bruk av riktige kjemikalier, valg av hensiktsmessige metoder for rengjøring og bruk av maskiner og utstyr i arbeidet. Kurset følger Læreplan i renholdsoperatørfaget Vg3/ opplæring i bedrift.

Faget omfatter blant annet følgende fagområder:                                                      

  • kjemi og kjemikalier            

  • material- og overflatekunnskaper

  • helse, miljø og sikkerhet

  • ergonomi

  • service, kundebehandling og kommunikasjon                          

  • kvalitet og miljø

  • inneklima og hygiene

  • kalkulasjon og planlegging

  • IKT-verktøy