× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Norsk for fremmedspråklige 1-6 favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for folk som har lite eller ingen kjennskap til det norske språket.

Studienivå

Anna utdanning

Organisering

  • Undervising ved lærestaden