× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Helsefagarbeider VG2 og VG3 favoritt ikon

Annen utdanning
På denne utdanningen tar du programfagene på Vg2 og Vg3 Helsefagarbeider på 1/2 år.

Studienivå

Vidaregåande

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Kostnader

13 000

Semester

1

Om utdanninga

Opplegget på denne utdanningen passer spesielt for deg som ønsker å ta teori til fagbrevet og som har det tidligere grunnkurset i helse- og sosialfag eller helse- og oppvekstfag Vg1, Det passer også spesielt godt for voksne som har mye yrkeserfaring innenfor omsorg, grunnleggende sykepleie, eller lignende og som ønsker fagbrev.   

Disse fagene gir deg grunnlag for å bestå teoriprøven på Vg3. Det er ikke krav om at du skal avlegge eksamen på (Vg1 og) Vg2-nivå. Mange ønsker likevel å gjøre det for å tilegne seg kunnskapene og få trening i å beherske eksamenssituasjonen. Bestått eksamen på (Vg1 og) Vg2 kan gi avkortning i praksiskravet, avhengig av hvilken utdanning du har fra før.  

Ved bestått teoriprøve får du utstedt kompetansebevis. Du tar fagbrev når du kan dokumentere 5 år praksis/relevant yrkeserfaring, eller færre år - avhengig av tidligere utdanning.

Du kan ta privatisteksamen etter gjeldende regler. 

Når du har bestått fagprøven kan du søke autorisasjon å få tittelen helsefagarbeider.

Beskrivelser av kostnader

13000 pr halvår

Studiets oppbygning

I løpet av 1/2 år kan du ta programfagene på Vg2 og Vg3 som består av fagene: 

  • Helsefremmende arbeid

  • Kommunikasjon og samhandling

  • Yrkesutøvelse. 

Disse fagene gir deg grunnlag for å bestå teoriprøven på Vg3. 

Det er ikke krav om at du skal avlegge eksamen på Vg1 og Vg2-nivå. Mange ønsker likevel å gjøre det for å tilegne seg kunnskapene og få trening i å beherske eksamenssituasjonen. Bestått eksamen på Vg1 og Vg2 kan gi avkorting i praksiskravet, avhengig av hvilken utdanning du har fra før.