× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium Personlig Trener - Norge favoritt ikon

Universitet og høgskole
Velg Norges mest populære PT-utdanning du også. Årsstudium i personlig trening dekker det nasjonale kompetansekravet, og er et naturlig valg for deg som ønsker å lykkes som personlig trener i Norge.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden
  • Nettstudium
  • Samlingsbasert

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Som en av de største skolene for utdanning av personlige trenere i Europa er Active Education en viktig bidragsyter til utvikling og kompetanseheving i treningsbransjen. Innholdet i dette studiet revideres kontinuerlig i samarbeid med treningssenterkjedene, og du er derfor sikret at du til enhver tid er oppdatert med aktuell og ettertraktet kompetanse.

NETTBASERT OG FLEKSIBEL UNDERVISNING

All teoriundervisning gjennomføres nettbasert, med videoforelesninger og interaktive oppgaver på vår elektroniske læringsplattform. En vanlig undervisningsuke består av ulike videoforelesninger (avhengig av tema) og tilhørende oppgaver, og disse leksjonene ser du når det selv passer deg og du er således ikke låst til noen faste tider. Det eneste du må passe på er at du får sett alle forelesninger og gjennomført de obligatoriske oppgavene før hver samling.

Vi legger opp til tett dialog og kommunikasjon på læringsplattformen, og det er både lærerstyrte og studentinitierte diskusjoner ukentlig. Dette er et viktig bidrag til økt forståelse og en god måte å diskutere det faglige med både medstudenter og forelesere.

HØY ANDEL PRAKTISK UNDERVISNING

Personlig trener er et praktisk yrke, og vi har derfor en av bransjens aller høyeste praksisandeler i utdanningen. De fysiske undervisningssamlingene er obligatoriske og du må påregne intensive dager med instruksjon og trening i tidsrommet 08.00-17.00 hver av samlingsdagene. Undervisningssamlingene gjennomføres over 4 dager om gangen (mandag tom. torsdag).

Kvalifikasjon/tittel

https://activeeducation.no/studie/personlig-trener-arsstudium/