× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Jo-Inge Boger på fergehavnn i Oslo hvor han kontrollerer godstrafikken fra utlandet.

YrkesintervjuToller favoritt ikon

Jo-Inge Boger bidrar til å stoppe narkotika og annen ulovlig gods som forsøkes smuglet til Norge.

Jo-Inge Boger
36 år
Toller
Gods og etterretningsseksjonen, tollregionen Oslo og Akershus
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Med bakgrunn både fra forsvaret og som speditør, hadde jeg et stort ønske om å gjøre en innsats for fellesskapet og bidra til å forhindre kriminalitet. Siden jeg var godt voksen, var lønnet utdanning veldig attraktivt. Jeg hadde flaks og kom meg gjennom flaskehalsen på tollskolen.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

- Jeg jobber på gods og etterretning og har en allsidig arbeidsdag. Hovedoppgavene mine er å kontrollere godstrafikk på veiene, gods på lager, utføre oppgaver knyttet til fergeankomster fra utlandet og kontroll av gods som ankommer konteinerhavna i Oslo.

Nå vi sjekker godstrafikk på veiene tar vi ofte stikkprøver, men de med lang erfaring får «nese» for hva som skal sjekkes. Vi er alltid minst to tollere på oppdrag. Det er mye ulovlig gods som forsøkes å smugles inn i landet. Ukentlig gjør vi narkotikabeslag, og finner også mengder med alkohol og sigaretter.

På havna kontrollerer jeg godstrafikken fra utlandet. Alle kontroller innledes med en samtale og sjekk av papirer. Vi har en skanner som tar røntgen av hele lastebiler, og det er et fantastisk verktøy. Den har hjulpet oss til å finne store mengder med narkotika. Vi har spesialtrente hunder tilgjengelig, også de er til meget god hjelp i jakten på ulovlig gods. På oppdrag fra tollkontorer eller etterretning skanner vi også gods på konteinerhavna.

Hvilken utdanning/kvalifikasjoner er nødvendige for å bli toller?

- Jeg søkte meg inn på tollskolen som er tolletatens grunnutdanning. I 2013 var det ni stillinger og 700 søkere. Det er med andre ord et populært yrke. Min bakgrunn både fra forsvaret og som speditør i TNT tror jeg var avgjørende for at jeg ble ansatt. Utdanningen varte i 28 måneder. Utdanningen er lønnet og står du til eksamen er du garantert jobb.

Jeg vil si det er plass til alle slags mennesketyper i tolletaten. Du trenger ikke å være spesielt tøff eller uredd. Du lærer å takle ulike situasjoner og de første årene jobber du alltid med en erfaren toller.

Hva er det beste med yrket ditt?

img_2992.jpg

All rights reserved.

- For meg er det kjempeviktig at jobben er både samfunnsnyttig og at det er et inkluderende og godt miljø.

Hva misliker du mest med yrket ditt?

- Det er veldig trist og komme bort i mennesker som har havnet i tungt belastede miljøer og som er i vonde livssituasjoner. Alle har sin historie og noen er spesielt såre.

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innenfor dette yrket?

- I tolletaten er det mange muligheter til videreutdanning og spesialisering. De aller fleste jobber på grenseoverganger, flyplasser, havner, på ankomststeder for tog og buss fra utlandet. Noen spesialiser seg på for eksempel narkotikasmugling.

Spedisjonsbransjen er et naturlig valg for en toller som ønsker å bytte yrke.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Som ferdig utdannet toller er du garantert en grunnlønn på 365 000 kroner. Turnustillegget er på cirka 70 000 kroner i året.

Hvordan anser du sjansene for å finne jobb innen dette yrket?

- Flaskehalsen er å komme inn på tollskolen. Vel gjennom er du garantert jobb. I år var det cirka 1750 søknader på 51 stillinger. Et godt råd er å informere seg godt før intervju og vise at du virkelig vil og har interesse for yrket.

img_3007.jpg

All rights reserved.

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

 

    • Jeg vil si det er plass til alle slags mennesketyper i tolletaten. Du trenger ikke å være spesielt tøff eller uredd.
    • Flaskehalsen er å komme inn på tollskolen. Vel gjennom er du garantert jobb.

Yrkesbeskrivelser