× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Det beste ved jobben er å låse opp porten nå jeg vet jeg har gjort mitt desidert beste for at livet utenfor murene skal bli så godt som mulig.

YrkesintervjuFengselsbetjent favoritt ikon

- Å kunne bidra til at innsatte kan starte med blanke ark er motiverende, sier fengselsbetjent Steffen Halsen

Steffen Halsen
29 år
Fengselsbetjent
Oslo fengsel, avdeling A
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Hvorfor noen blir kriminelle, har alltid interessert meg. Mens jeg tok bachelorgrad i sosiologi, ble jeg mer og mer opptatt av spørsmålet om hvorfor noen havner utenfor samfunnet. Jeg prøvde et vikariat i et fengsel for å se om jobben var noe for meg. Det var det! Jeg satset på fengselsskolen og har vært ferdig utdannet fengselsbetjent i et halvt år.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

- Jeg jobber i Oslo fengsel med 420 innsatte og cirka 300 ansatte. I hovedsak er vi blitt en varetektsanstalt, men vi har også innsatte som soner dommer på inntil tre år. Fengslet er grovt organisert i restriktive- og fellesskapsavdelinger. Jeg jobber i den siste kategorien, det vil si at de innsatte har et fellesområde hvor de kan se på tv, spille spill og lage egen mat når de ikke jobber, studerer, spiser, er ute på luft eller er innelåst. Målet er at alle skal ha en sysselsetting under soning, og vi prøver å legge til rette for at vi skal ha et arbeids- og skoletilbud som passer de aller fleste.

Jobben min kan deles i to. Den ene delen av jobben er rutinene med å ivareta sikkerheten for både ansatte og innsatte. Andre faste rutiner er å ta urinprøver, visitering av celler, vekke innsatte, låse ut og inn til måltider, jobb, studier, fellesskap, og luftinger. Jeg følger også de innsatte til ulike steder på innsiden av murene, som for eksempel tannlege og aktivitetsbygg, eller transport til for eksempel sykehus på utsiden.

En annen del av jobben er å være kontaktbetjent. Det gjør jeg mellom alle rutineoppgavene, og det betyr å legge til rette for at de innsatte skal ha best mulige vilkår når de løslates. I samarbeid med NAV, og organisasjoner, som for eksempler Røde Kors, Frelsesarmeen og Wayback (organisasjon av tidligere straffedømte som hjelper løslatte) jobber vi sammen for å skaffe bolig, et godt og ikke-kriminelt nettverk og en sysselsetting når de innsatte løslates.

Noen innsatte er gjengangere og har ikke før sluppet ut før de låses inn igjen, mens andre ser vi aldri igjen på innsiden. Samtaler og kartlegging er en stor del av jobben. De innsatte er ofte engstelige for løslatelsen og tanken på hvordan livet vil bli utenfor murene. Det er mange som sliter med psykiske problemer og det betyr store utfordringer både for dem og for oss ansatte. Jeg jobber som de fleste andre fengselsbetjenter i turnus, det vil si at jeg har vakter på dagtid, på kveldene og om natta, og det passer meg veldig bra. I turnus så har jeg i snitt fire vakter per uke.

Hvilke utdanning/kvalifikasjoner er nødvendige for å bli fengselsbetjent.

- Det er mulig å komme inn på fengselsskolen med generell studiekompetanse. Min bachelorgrad i sosiologi, var utvilsomt positiv for å komme inn på fengselsskolen. Det er en lønnet og populær utdanning, og da jeg søkte var det cirka 1300 søkere til 175 plasser.

Personlig egenhet er et viktig kriterium for å slippe gjennom nåløyet. Det handler om gode holdninger, ha evne til å sette grenser og god psykisk styrke. Skolen er toårig og deretter er det et pliktår.

Hva er det beste med yrket ditt?

img_2676.jpg

All rights reserved.

- Det beste for meg er tilfredsstillelsen av at jeg har gjort mitt ytterste for at en løslatelse blir så enkel som mulig.

Hva misliker du mest ved yrket ditt?

- Vi har mange innsatte med psykiatriske problemer. Det er vondt å se at de blir verre her. De faller ofte mellom to stoler: De er for friske for psykiatrien og for syke til å være i fengsel.

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innen ditt yrke?

- Å ha gått fengselsskolen betyr at du har spisskompetanse i kriminalomsorgen, og de aller fleste jobber med en eller annen form for soning. Det kan være i høy- eller lav- sikkerhetsfengsler, eller med den aller siste delen av soningen, som er overgangsbolig eller friomsorg. Fangetransport med fengselsbetjenter er et pilotprosjekt i Vestfold. Det som var tradisjonelle politioppgaver, kan på sikt føre til mange arbeidsplasser for fengselsbetjenter.

Utenfor kriminalomsorgen er det jobber som for eksempel innen institusjoner, sikkerhetssektoren, og i Politiets utlendingsenhet. Noen velger å videreutdanne seg i for eksempel økonomi og ledelse for å få en mer administrativ jobb i kriminalomsorgen.

Hva kan du forvente i lønn i dette yrket?

- En begynnerlønn, inklusive turnustillegg er cirka 450 000 kroner i året. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Jeg anser sjansene som gode. Kriminaliteten er kommet for å bli, og finner du ikke jobb som fast ansatt så kan det å jobbe som vikar være et springbrett til fast jobb.

img_2683.jpg

All rights reserved.

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

    • Fengselsskolen betyr en spisskompetanse i kriminalomsorgen, og de aller fleste jobber med en eller annen form for soning.
    • Det er mulig å komme inn på fengselsskolen med generell studiekompetanse.

Yrkesbeskrivelser