× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.
Portrett cellebiolog Frode Miltzow Skjeldal

YrkesintervjuCellebiolog favoritt ikon

- Som cellebiolog må du tørre å stille de vanskelige spørsmålene, være nysgjerrig og tålmodig, sier cellebiolog Frode Miltzow Skjeldal.

Frode Miltzow Skjeldal
42 år
Cellebiolog
Seksjon for fysiologi og cellebiologi, Universitetet i Oslo
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Jeg har alltid hatt en interesse for naturfag, men at jeg ble cellebiolog var litt tilfeldig. Jeg søkte egentlig på idrettshøgskolen i Trondheim, men kom ikke inn på første opptak. Jeg kom tilfeldigvis over et biologistudie i Levanger som jeg begynte på. Dette var et viktig år for meg som ga mersmak i faget.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

- På seksjon for fysiologi og cellebiologi jobber vi med grunnforskning i cellebiologi. Det overordnede målet er å bidra til ny viten innen cellebiologi som for eksempel kan forbedre forståelsen innenfor kreftforskning.

Arbeidshverdagen min varierer. Den består av cellearbeid der vi dyrker celler, manipulerer celler og tilsetter kjent/ukjent DNA i celler. Friheten er stor og dagene fleksible.

I tillegg til å forske, underviser jeg også. Samtidig er jeg med på å drive en mikroskopiavdeling som skal lære andre å anvende mikroskopet i forskningsøyemed. Arbeidet her består også av personlig oppfølging, og å sørge for at mikroskopene er i orden.

Hvilken utdanning og/eller kvalifikasjoner er nødvendig for å bli cellebiolog? 

- For å begynne på bachelorgrad i biologi i dag må du ha fullført videregående skole og ha karaktersnittet det kreves for å komme inn. Det er et hardt studie der frafallet er høyt, så det er en stor fordel å ha interesse for faget. Å ha et grunnlag i fysikk, kjemi og matematikk fra videregående skole vil være til stor hjelp.

Det finnes mange forskjellige masterprogrammer å velge mellom innen biologi.

Som person må du tørre å stille de vanskelige spørsmålene, være nysgjerrig og tålmodig. Det kan gå lang tid mellom hver gang du får gode resultater. Som cellebiolog må du også være fleksibel og regne med å jobbe lange dager.

Hva er det beste med yrket ditt?

img_9731.jpg

All rights reserved.

- Personlig synes jeg det er spennende å alltid bli utfordret. Jeg lærer nye ting hele tiden og har muligheten til å reise. Som cellebiolog har du et stort og godt nettverk i hele verden.

Hva misliker du mest med yrket ditt? 


- Det kan være utfordrende å måtte prestere hele tiden. Som forsker skal man alltid ligge i front, og det kan føre til stort press.

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innenfor ditt yrke?

- Det finnes mange arbeidsmuligheter for cellebiologer. Du kan jobbe som forsker ved sykehus, institutter og universiteter. På universiteter kan du også undervise.

Mange velger andre veier som å bli rådgiver i for eksempel Forskningsrådet. Eller som salgs- og applikasjonsspesialist hos private firma som for eksempel mikroskopifirma.

Det er også en del cellebiologer som jobber i farmasiselskaper som selger apparater som brukes i forskning.

En annen yrkesvei du kan gå er å jobbe som lærer i videregående skole. Der er det en stor fordel med mastergrad eller doktorgrad. Da har du en større interesse for faget og underviser nok mer med hjertet enn en gjennomsnittlig lærer. Det er til stor inspirasjon for elevene.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Statlig lønn ligger på 500 000–550 000 i året. Jobber du i privat sektor, da kan du tjene bedre.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Det er svært få faste stillinger som cellebiolog og det er stor konkurranse på de få jobbene som blir utlyste. Som nyutdannet må du regne med å leve på korte jobbkontrakter, men om du presterer godt er det gode muligheter både nasjonalt og internasjonalt. 

img_9735.jpg

All rights reserved.

Tekst: Hedda Berge

    • Arbeidshverdagen består av cellearbeid der vi dyrker celler, manipulerer celler og tilsetter kjent/ukjent DNA i celler.
    • Som person må du tørre å stille de vanskelige spørsmålene, være nysgjerrig og tålmodig.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser