× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Utdanning.no i tall favoritt ikon

Nøkkeltall om Utdanning.no.

I 2018 ble det gjennomført 7 722 000 økter på Utdanning.no. Januar er måneden med mest trafikk, med 890 000 økter.
 

Om innholdet på Utdanning.no

Hundrevis av ansatte fra næringslivet og bransje- og fagorganisasjoner bidrar til å kvalitetssikre innholdet på Utdanning.no. 

Du finner følgende innhold på Utdanning.no:

Utdanningsdirektoratet har også laget flere rapporter om utdannings- og yrkesvalg og veiledning hvor du finner mer utfyllende tall. 

Hvilket innhold er mest populært?

 

  25 mest besøkte yrker

  Disse yrkesbeskrivelsene hadde flest besøk i 2018:

  1. Sykepleier — 200 300 sidevisninger
  2. Lege — 130 900 sidevisninger
  3. Lærer — 126 000 sidevisninger
  4. Pilot — 124 300 sidevisninger
  5. Helsefagarbeider — 120 700 sidevisninger
  6. Psykolog — 118 300 sidevisninger
  7. Advokat — 114 500 sidevisninger
  8. Grunnskolelærer — 112 700 sidevisninger
  9. Sosionom — 104 200 sidevisninger
  10. Barnehagelærer / Førskolelærer — 101 500 sidevisninger
  11. Vernepleier — 99 800 sidevisninger
  12. Ingeniør — 96 700 sidevisninger
  13. Barne- og ungdomsarbeider — 91 200 sidevisninger
  14. Politi — 85 600 sidevisninger
  15. Elektriker — 84 800 sidevisninger
  16. Ambulansearbeider — 83 600 sidevisninger
  17. Lektor — 80 400 sidevisninger
  18. Barnevernspedagog — 78 800 sidevisninger
  19. Fysioterapeut — 78 600 sidevisninger
  20. Dataingeniør — 76 200 sidevisninger
  21. Politibetjent — 75 200 sidevisninger
  22. Brannkonstabel — 73 900 sidevisninger
  23. Arkitekt — 73 400 sidevisninger
  24. Sivilingeniør  — 71 200 sidevisninger
  25. Eiendomsmegler — 70 500 sidevisninger

  25 mest besøkte utdanninger

  Disse utdanningsbeskrivelsene hadde flest besøk i 2018:

  1. Sykepleie — 168 800 sidevisninger
  2. Medisin — 134 800 sidevisninger
  3. Psykologi — 124 800 sidevisninger
  4. Juss — 99 400 sidevisninger
  5. Videreutdanning for sykepleiere — 88 800 sidevisninger
  6. Sosialt arbeid (sosionom) — 87 900 sidevisninger
  7. Ingeniør — 86 300 sidevisninger
  8. Økonomisk-administrative fag — 79 700 sidevisninger
  9. Barnevern — 73 500 sidevisninger
  10. Informasjons- og datateknologi — 72 300 sidevisninger
  11. Fysioterapi — 64 200 sidevisninger
  12. Arkitektur — 62 200 sidevisninger
  13. Vernepleie — 59 200 sidevisninger
  14. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) — 53 400 sidevisninger
  15. Politiutdanning — 46 900 sidevisninger
  16. Spesialpedagogikk — 46 800 sidevisninger
  17. Helsesøsterutdanning — 46 600 sidevisninger
  18. Ernæring — 44 500 sidevisninger
  19. Eiendomsmegling — 43 300 sidevisninger
  20. Odontologi (tannlege) — 42 100 sidevisninger
  21. Farmasi — 40 100 sidevisninger
  22. Veterinærutdanning — 38 600 sidevisninger
  23. Bioingeniørfag - 38 100 sidevisninger
  24. Helsearbeiderfag — 38 100 sidevisninger
  25. Grunnskolelærerutdanning (1. - 7.) — 37 700 sidevisninger

  Mest brukte søkeord

  Mest søkte ord på Utdanning.no (2018):

  1. lege
  2. lærer
  3. politi
  4. sykepleier
  5. pilot
  6. barn
  7. advokat
  8. psykolog
  9. sykepleie
  10. tannlege