Søknadsfristar til vidaregåande skole favoritt ikon

Ordinær søknadsfrist til vidaregåande opplæring er 1. mars.

Dette er dei viktigaste datoane:

  • Ordinær søknadsfrist for videregåande opplæring: 1. mars
  • Søknadsfrist for formidling av læreplass1. mars
  • Søknad på grunnlag av særskilde behov: 1. februar
  • Frist for å søke opplæringskontrakt som lærekandidat1. februar
  • Frist for oppmelding for privatistar er 1. februar for våreksamen og 15. september for hausteksamen.

Les meir om søknadsfristar på vilbli.no

Du kan kontakte inntakskontoret i ditt fylke viss du har spørsmål om søknader og søknadsfristar.