Slik får du studiekompetanse favoritt ikon

Den vanligste måten å få studiekompetanse er å fullføre eit studieførebuande utdanningsprogram i vidaregåande opplæring. Men det finst også andre moglegheiter.

De fleste universitet og høgskolar krev at du har generell studiekompetanse når du søker opptak til studiar. Hos Samordna opptak har dette opptakskravet kravkoden GENS.

Studieførebuande utdanningsprogram

Du kan få generell studiekompetanse ved fullført og bestått studieførebuande  utdanningsprogramDe tar normalt tre år, og har hovudvekt på teoretisk kunnskap. Vel blant:

Les meir om vidaregåande opplæring

Yrkesfag med påbygging

Viss du har fullført og bestått eit yrkesfagleg utdanningsprogram i vidaregåande opplæring, og har tatt de seks studiekompetansefaga, har du generell studiekompetanse. Dette gjelder elevar på alle yrkesfaglege program. 

Les meir om påbyggingsordninga hos Samordna opptak

Rudolf Steinerskole

Du har generell studiekompetanse viss du har fullført vidaregåande opplæring ved ein Rudolf Steinerskole og har fått eit vitnemål med oppnådd generell studiekompetanse. Har du fått vitnemål med teksten vitnesbyrd utan karakterar blir det vurdert om du har generell studiekompetanse ved opptak.

Fagskole

Viss du har ein toårig utdanning frå ein fagskole som er godkjent etter lov om fagskolar av 20. juni 2003, får du generell studiekompetanse så lenge du har oppfylt norskkravet.

Les om denne ordninga hos Samordna opptak

23/5-regelen

Viss du ikkje har fullført eller bestått vidaregåande opplæring kan du få godskrive generell studiekompetanse viss du har:

  • fylt 23 år
  • 5 års praksis og/eller utdanning, og
  • ​fullført og bestått de seks fellesfaga 

Les meir om 23/5-regelen

Realkompetanse

Realkompetanse er ein alternativ veg til studiar på høgskole og universitet for søkjarar er over 25 år som ikkje har generell studiekompetanse. Realkompetanse får du gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid eller utdanning. Det er opp til kvart enkelt universitet og høgskole å godkjenne søknader om realkompetanse.

Les meir om realkompetanse

Alternative opptak

Nokre studiar har også opptak gjennom ulike ordningar, som forkurs, tre-semesterordning, realfagskurs, Y-vegen eller teknisk fagskole. 

Les om denne alternative opptak hos Samordna opptak