Lån, stipend og kostnader til etter- og vidareutdanning favoritt ikon

Du kan ha rett til lån og/eller stipend frå Lånekassen. Du bør også sjekke om du kan ha rett til støtte frå din fagforeining eller arbeidsgivar til å dekke utdanningskostnader.

Lån og kostnader

Kostnader varierer avhengig av kva for utdanning du tar og utdanningsstad. Til dømes er somme fagskolar gratis, mens andre ikkje er det. Etter- og vidareutdanning på universitet og høgskole varierer. Sjekk prisane på dei utdanningane du vurderer.

Les meir om

Nyttige lenker:

Legatar og stipend

Stipend og legatar er gjerne retta mot studieretningar eller søkjarar som bur i eit geografisk område.