Grunnkompetanse favoritt ikon

Grunnkompetanse er mindre omfattande enn full yrkes- eller studiekompetanse.

Dersom du ikkje får full yrkes- eller studiekompetanse etter vidaregåande opplæring, får du eit kompetansebevis som viser den kompetansen du har fått. Dette kan vere aktuelt dersom du stryk i eit fag, sluttar i løpet av utdanninga eller av andre grunnar har vanskar med å fullføre vanleg utdanningsløp. Med kompetansebeviset kan du seinare bygge på til full yrkes- eller studiekompetanse.

Å oppnå grunnkompetanse kan vere planlagt eller ikkje planlagt.  

Skolen kan hjelpe med å legge til rette for opplæring. Dersom du har grunnkompetanse som mål, kan du endre dette undervegs dersom du likevel klarar å fullføre fag- eller sveinebrev, yrkeskompetanse eller generell studiekompetanse. 

Grunnkompetansen blir gitt både i yrkesfaglege og studieførebuande utdanningsprogram. Dersom du tar opplæring i bedrift, blir dette kalla lærarkandidat eller praksisbrev