Fakta om vidaregåande favoritt ikon

Vidaregåande opplæring bygger på grunnskolen og kvalifiserer til arbeidsliv eller vidare studiar.

Fylkeskommunen har ansvar for vidaregåande opplæring. Opplæringa er delt inn i studieførebuande eller yrkesfaglege utdanningsprogram. De fører fram til studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Viss du ikkje fullfører utdanningen, kan du oppnå grunnkompetanse

Tilbodet av utdanningsprogram og programområde kan variere frå et fylke til et anna. 

Ungdomsrett

Du kan søke vidaregåande opplæring frå og med fylte 15 år. Du har rett til tre års vidaregåande opplæring eller den opplæringstida som er fastsett i læreplanen. Denne retten kallast  ungdomsrett

Ungdomsretten gjelder også for deg som har fullført vidaregåande opplæring i et anna land og som ikkje har fått godkjent opplæringen som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Noreg.

Ungdomsretten må brukast innan utgangen av det året du fyller 24 år. 

Dette har du rett til:

  • plass på eitt av de tre utdanningsprogrammene du gir opp som alternativ når du søker Vg1
  • to års vidare opplæring som bygger på utdanningsprogrammet frå Vg1*

* Du har ikkje rett til å få det programområdet du prioriterer høgast. Det avheng av tilbodet i fylket ditt og karakterane dine.

Her kan du lese om rettane dine når du gjør omvalg eller tar opp vidaregåande opplæring. 

Voksenrett

Du kan få tilbod om gratis vidaregåande opplæring som voksen viss du fyller eller har fylt 25 år, og ikkje har fullført vidaregåande opplæring.

Les meir om vidaregåande som voksen

Har du ikkje rett til vidaregåande?

Du kan få tilbod om vidaregåande opplæring sjølv om du ikkje har rett til vidaregåande opplæring. Kva for tilbod vaksne utan rett skal givast er opp til den enkelte fylkeskommune.

Dette gjelder viss du har:

  • mista retten til opplæring eller har blitt vist bort
  • fullført vidaregåande opplæring tidlegare
  • oppnådd studie- eller yrkeskompetanse

Siste kategori hamnar sist i køen ved konkurranse om inntak mellom desse søkergruppene.