× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Praksisbrevkandidat favoritt ikon

Praksisbrevordningen er et toårig opplæringsløp for deg som ønsker en mer praktisk, yrkesfaglig videregående opplæring der mye av opplæringen skjer ute i en bedrift.

Ordningen er spesielt rettet mot deg som etter endt ungdomsskole har lite motivasjon for ordinær skole og ser at det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev

Slik får du praksisbrev

  • Som praksisbrevkandidat inngår du opplæringskontrakt med en lærebedrift.
  • I tillegg til opplæring i bedrift har du yrkestilpasset undervisning i fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag. I fagene vil du bli vurdert på ordinært vis.
  • Etter to års læretid kan du ta kompetanseprøve og få et praksisbrev som dokumenterer kompetansen din. Du får tittelen kandidat i faget når du har fullført. 
  • Praksisbrevordningen gir deg en grunnkompetanse som du kan bygge videre til fag- eller svennebrev dersom du ønsker å fortsette opplæring i bedrift som lærling etter å ha fått praksisbrevet.

Kontakt fagopplæringskontoret i ditt fylke hvis du har spørsmål om praksisbrevordningen.

Om inntak og søknad

  • En ungdom som ønsker praksisbrev skal søke seg inn til videregående opplæring på vanlig måte.
  • Søknadsfristen til Vg1 er 1. mars.
  • Søknadsfrist for formidling til læreplass er 1. februar for praksisbrevkandidater

Mer informasjon