Utdanningsavdelingane i fylka favoritt ikon

Fylkeskommunane har ansvar for all vidaregåande opplæring i Noreg.

Utdanningsavdelingane i fylka kan svare på spørsmål om til dømes eksamen, dokumentasjon, kvalitet og klage på karakterar. Dei har også ansvar for vidaregåande opplæring for vaksne. 

Fagopplæringskontora hjelper verksemder og lærlingar med spørsmål om opplæring i verksemd.  Sjå oversikt over fagopplæringskontora

Du kan ta kontakt med inntakskontoret i ditt fylke dersom du skal bytte skole, begynne på skole i eit anna fylke eller har andre spørsmål om inntak. Sjå oversikt over inntakskontora

Utdanningsavdelingane i fylka: