Opplæringkontor favoritt ikon

Opplæringskontora er eit samarbeid mellom verksemder om inntak og opplæring av lærlingar.

Opplæringskontora fungerer også som rådgivarar for læreverksemdene.

Det finnast fylkesvise opplæringskontor og opplæringskontor som samarbeider om opplæring innanfor eitt eller fleire fag på tvers av fylke.

Vilbli.no har oppdatert oversikt over alle opplæringskontor i Noreg.
Velg frå lista for å sjå opplæringskontor i ditt fylke hos vilbli.no

Utdanningsdirektoratet har oversikt over opplæringskontora i Noreg