Karrieresenter favoritt ikon

Karrieresentera gir rettleiing i yrkes- og utdanningsval, jobbsøking og arbeidslivet.

Fylkesvise karrieresenter

Karrieresentera tilbyr gratis karriererettleiing til alle over 19 år. Målet med rettleiinga er at du skal bli meir medveten på din kompetanse og dine moglegheiter. Elevar i ungdomsskolen eller i vidaregåande opplæring kan kontakte rådgjevingstenesta på sin skole. Oppfølgingstenesta rettleier ungdom som ikkje er i skole eller arbeid.

Akershus: Rettleiingssentera i Akershus
Aust-Agder: Kompetanse Aust-Agder
Buskerud: Karrieresentera i Buskerud
Finnmark: Karriere Finnmark
Hedmark: Karrieresenter Hedmark
Hordaland: Karriere Hordaland
Møre og Romsdal: Karriere Møre og Romsdal
Nordland: Karrieresentera i Nordland
Nord-Trøndelag: Karrieresenteret i Nord-Trøndelag
Oppland: Karriere Oppland
Rogaland: Karrieresenteret i Rogaland
Sogn og Fjordane: Karriere Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag: Karriere Sør-Trøndelag
Telemark: Karrieresenteret i Telemark
Troms: Karriere Troms
Vestfold: Karrieresenteret i Vestfold
Vest-Agder: Karrieresentra i Vest-Agder
Østfold: Karrieresenter Østfold

Oslo har foreløpig ikkje karrieresenter. 

Karrieresenter ved høgskolar og universitet

Karrieresentera ved universiteta og høgskolane hjelper studentane med studie- og karriererettleiing og med overgang frå studium til arbeidsliv.

Dersom du saknar ei lenke til eit karrieresenter, er det berre å redaksjonen [at] utdanning [dot] no (sende ein e-post til redaksjonen [at] utdanning [dot] no).