Karrieresenter favoritt ikon

Karrieresentera gir rettleiing i yrkes- og utdanningsval, jobbsøking og arbeidslivet.

Fylkesvise karrieresenter

Karrieresentera tilbyr gratis karriererettleiing til alle over 19 år. Målet med rettleiinga er at du skal bli meir medveten på din kompetanse og dine mogelegheiter. Elevar i ungdomsskolen eller i vidaregåande opplæring kan kontakte rådgjevingstenesta på sin skole. Oppfølgingstenesta rettleier ungdom som ikkje er i skole eller arbeid.

AgderKarrieresenteret i Agder 
InnlandetKarrieresenter Hedmark og Karriere Oppland
Møre og RomsdalKarriere Møre og Romsdal
NordlandKarrieresentrene i Nordland
OsloKarriere Oslo 
RogalandKarrieresentrene i Rogaland
Vestfold og TelemarkKarrieresenteret i Vestfold og Karrieresenteret i Telemark 
Troms og FinnmarkKarriere Troms og Karriere Finnmark
TrøndelagKarrieresenteret i Trøndelag
VestlandKarriere Vestland
VikenKarriereveiledning i Viken

Karrieresenter ved høgskolar og universitet

Karrieresentera ved universiteta og høgskolane hjelper studentane med studie- og karriererettleiing og med overgang frå studium til arbeidsliv.

Dersom du saknar ei lenke til eit karrieresenter, er det berre å redaksjonen [at] utdanning [dot] no (sende ein e-post til redaksjonen [at] utdanning [dot] no).