Inntakskontora favoritt ikon

Inntakskontora administrerer søknader til vidaregåande opplæring.

Du må kontakte inntakskontoret viss du skal bytte skole eller begynne på skole i eit anna fylke. Inntakskontora svarer også på andre spørsmål om inntak.

Akershus: Inntakskontoret 
Aust-Agder: Inntakskontoret
Buskerud: Inntaksseksjonen 
Finnmark: Inntakskontoret
Hedmark: Inntakskontoret
Hordaland: Inntakskontoret
Møre og Romsdal: Inntakskontoret
Nord-Trøndelag: Inntak
Nordland: Inntak
Oppland: Inntakskontoret 
Oslo: Inntak
Rogaland: Inntakskontoret
Sogn og Fjordane: Opplæringsavdelinga: Inntak og formidling
Sør-Trøndelag: Inntak 
Telemark: Inntakskontoret 
Troms Inntak og tilbud 
Vest-Agder: Utdanningsavdelingen: Seksjon for inntak og rådgivning 
Vestfold: Utdanningsavdelingen: Skoleseksjon 
ØstfoldInntak