Godkjenning av utanlandsk høgare utdanning favoritt ikon

Finn ut korleis du går fram for å få godkjent din utanlandske utdanning i Noreg.

Du må kontakte Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) for å søke om godkjenning av høgare utdanning frå utlandet. 

Ikkje alle yrke krev godkjent utdanning frå utlandet, men nokre er lovregulert. Det vil si at de krev godkjent utdanning frå utlandet. 

NOKUT gir ikkje fagleg godkjenning eller autorisasjon. Meir informasjon om kor du kan søke autorisasjon, finn du hos NOKUT.

Her finn du også ein landsdatabase som gir oversikt over kva for godkjenningar som krevjast frå ulike land. Informasjonen i databasen er veiledande.