× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Filmer favoritt ikon

Du finner filmer om mange utdanninger og yrker på Utdanning.no.

Filmene kan du se på utdannings- og yrkesbeskrivelsene, men vi har også samlet mange av filmene på YouTube-kanalen vår. Besøk Utdanning.no på YouTube

 

Hva skal du bli? Filmserie om utdannings- og yrkesvalg

I denne filmserien får du informasjon om overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring, studieforberedende og yrkesfag, høyere utdanning og mye mer.

 

Yrker, arbeidsliv og utdanninger

Vi møter yrkesutøvere på ulike arbeidsplasser. De forteller oss om arbeidshverdagen, hva de liker ved yrket sitt og hva de tror er viktige egenskaper for å lykkes i yrket.

Se alle filmene på YouTube:

 

Utdanninger: Høyere utdanning

To filmer om høyere utdanning. Den ene handler om å studere på universitet eller høgskole, mens den andre handler om sykepleieutdanningen.

Se alle filmene på YouTube:

 

Yrkesbeskrivelser

På mange av yrkesbeskrivelsene våre finner du filmer der vi møter en eller flere yrkesutøvere.

Eksempler på yrkesbeskrivelser med filmer:

Filmene er produsert av Adalia Film, og er et samarbeid mellom mange aktører, blant annet tidligere Senter for IKT i utdanningen, NRK og NDLA.