× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Visuell kommunikasjon

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Visuell kommunikasjon, grafisk design, interaksjonsdesign og lignedene er kreative fagområder der du bruker bilder og tekst til å formidle et budskap.

Utdanningene omfatter både trykte og digitale medier, og bruk av blant annet tekst, bilder, illustrasjoner, animasjon og film i ulike medietyper.

 

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelor 3 år og master 5 år.

Opptakskrav

Ulike opptakskrav, men ofte generell studiekompetanse og andre spesielle krav. Noen utdanninger har lokalt opptak. Les mer på den enkelte utdanning.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Bildende kunst og kunsthåndverk, andre › Master, design, toårig (716906)
 • ... › Husflid, brukskunst og industridesign › Master, industridesign, femårig (716104)
 • ... › Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger › Designkandidat, visuell kommunikasjon, hovedfag (716401)
 • ... › Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger › Kunstfagkandidat, grafikk, hovedfag (716406)
 • ... › Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger › Master, mediedesign, toårig (716409)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Master, informatikk, toårig (754115)
 • ... › Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger › Bachelor, grafisk design, treårig (616420)
 • ... › Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger › Bachelor, mediedesign, treårig (616416)
 • ... › Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger › Bachelor, visuell kommunikasjon, treårig (616418)
 • ... › Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger › Høgskolekandidat, grafisk design og visuell kommunikasjon, treårig (616408)
 • ... › Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger › Høgskolekandidat,visuell kommunikasjon, toårig (616412)
 • ... › Informasjons- og datateknologi › Bachelor, informatikk, treårig (654121)
 • ... › Medie- og informasjonsfag, andre › Medie- og informasjonsfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (635999)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i IT og digitalisering Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Alle
 • 38.6
Master in Applied Computer Science (120 ECTS) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science, part-time (120 ECTS) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 34.0
 • 41.2
Informatikk: programmering og systemarkitektur Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 46.0
 • 57.8
Informatikk: språkteknologi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 41.3
 • 55.8
Informatikk: design, bruk, interaksjon Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: design, bruk, interaksjon Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 43.6
 • 56.5
Informatikk: robotikk og intelligente systemer Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 48.2
 • 55.1
Informatikk: digital økonomi og ledelse Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 53.5
 • 61.7
Bachelorprogram i informatikk: datasikkerheit Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i informatikk: data science (datavitenskap) Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • 43.3
Bachelorprogram i informatikk: datateknologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Master's Programme in Design Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Masterprogram i informatikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Computer Science - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • 46.6
Master in Applied Computer Science Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i programmering Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 44.0
 • 48.4
Informatikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.4
 • 54.9
Grafisk design - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 44.2
 • 46.1
Master in Interaction Design Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i informasjonsbehandling Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 58.1
Colour in Science and Industry (COSI) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Multimedieteknologi og -design, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 32.5
 • 40.4
International Master of Design (2 years) Master, 2 år Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i design Profesjonsstudium Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • 127.5
 • 150.0
Bachelor i grafisk design og illustrasjon Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i design Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i interaktive medier - spill (Interactive Media - Games) Bachelor, 3 år Noroff - School of technology and digital media
Interactive Media GamesLokalt opptak
Interactive Media Games, nettbasert Lokalt opptak
Bachelor i interaktive medier - animasjon (Interactive Media - Animation) Bachelor, 3 år Noroff - School of technology and digital media
Interactive Media AnimationLokalt opptak
Interactive Media Animation, nettbasert Lokalt opptak
Bachelor i spilldesign Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i informasjonsteknologi - programmering Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i informasjonsteknologi - interaktivt design Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i Visual Effects Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i grafisk design Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i Art Direction Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Visuell kommunikasjon Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 40.8
 • 50.0
Årsstudium i audiovisuelle medier Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i IT og digitalisering Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Alle
 • 38.6
Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 34.0
 • 41.2
Informatikk: programmering og systemarkitektur Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 46.0
 • 57.8
Informatikk: språkteknologi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 41.3
 • 55.8
Informatikk: design, bruk, interaksjon Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 43.6
 • 56.5
Informatikk: robotikk og intelligente systemer Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 48.2
 • 55.1
Informatikk: digital økonomi og ledelse Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 53.5
 • 61.7
Bachelorprogram i informatikk: datateknologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i informatikk: datasikkerheit Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i informatikk: data science (datavitenskap) Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • Alle
 • 43.3
Informatikk - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • 46.6
Bachelor i programmering Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 44.0
 • 48.4
Informatikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 50.4
 • 54.9
Bachelor i informasjonsbehandling Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 58.1
Grafisk design - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 44.2
 • 46.1
Multimedieteknologi og -design, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 32.5
 • 40.4
Bachelor i grafisk design og illustrasjon Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i interaktive medier - spill (Interactive Media - Games) Bachelor, 3 år Noroff - School of technology and digital media
Interactive Media GamesLokalt opptak
Interactive Media Games, nettbasert Lokalt opptak
Bachelor i interaktive medier - animasjon (Interactive Media - Animation) Bachelor, 3 år Noroff - School of technology and digital media
Interactive Media AnimationLokalt opptak
Interactive Media Animation, nettbasert Lokalt opptak
Bachelor i Art Direction Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i informasjonsteknologi - programmering Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i informasjonsteknologi - interaktivt design Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i Visual Effects Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i spilldesign Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i grafisk design Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Visuell kommunikasjon Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 40.8
 • 50.0
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Master in Applied Computer Science (120 ECTS) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science, part-time (120 ECTS) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Informatikk: design, bruk, interaksjon Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Design Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i informatikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Computer Science - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Interaction Design Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Colour in Science and Industry (COSI) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
International Master of Design (2 years) Master, 2 år Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i design Profesjonsstudium Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • 127.5
 • 150.0
Master i design Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i audiovisuelle medier Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle