× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Viklerfaget

favoritt ikon

Vidaregåande

Du lærer å produsere, montere, reparere og vedlikeholde elektriske maskiner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er vikler.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

1. År

Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i viklerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Viklerens arbeid skal være å produsere, montere, reparere og vedlikeholde elektriske maskiner. Elektriske maskiner er en fellesbetegnelse på transformatorer, generatorer og motorer. Vikleren arbeider med både likestrøm og vekselstrøm, men med hovedvekt på vekselstrøm. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse på elektriske maskiners virkemåte.

Opplæringen i viklerfaget skal utvikle kompetanse til å arbeide sikkert og pålitelig, og bidra til kompetanse i å produsere eller montere maskiner ut fra beregninger. De skal arbeide med vikling på kjerner av blikk som brukes på elektriske maskiner. Opplæringen skal øke bevisstheten hos lærlingen om lokale, nasjonale og globale miljømessige utfordringer knyttet til bedre ressursutnyttelse og en bærekraftig utvikling.

Opplæring i viklerfaget skal legge vekt på planlegging, gjennomføring, dokumentering og faglig vurdering av eget arbeid. Anvendelse og forståelse av regelverk for elsikkerhet og evne til å arbeide i henhold til fastlagte rutiner, prosedyrer og regler som gjelder i arbeidslivet skal være gjennomgående i opplæringen. Videre bør opplæringen bidra til en bedre forståelse for internkontroll og helse, miljø og sikkerhet. Opplæringen skal også gi innsikt i bedriftens organisering og bransjens verdiskapning i samfunnet. Opplæringen skal fremme serviceinnstilling, selvstendighet og samarbeid med andre.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er vikler.

Velg sted

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.