× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Videreutdanning for sykepleiere

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Sykepleiere kan ta videreutdanning og spesialisere seg innen mange ulike retninger. Videreutdanningene stiller krav til fullført grunnutdanning, autorisasjon som sykepleier og praksis med direkte utøvelse av sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning.

Ved ulike universitetet og høgskoler tilbys blant annet videreutdanninger innen psykisk helsearbeid,  anestesi-, operasjons-, intensiv-, barne- og kreftsykepleie.

Jordmor- og helsesøsterutdanning er også spesialiseringer som tas som videreutdanning for sykepleiere.

Varighet

Minimum et år.

Opptakskrav

Autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant yrkespraksis etter fullført grunnutdanning. Krav til praksis kan variere. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Sykepleiefag › Master, avansert geriatrisk sykepleie, toårig (761106)
 • ... › Sykepleiefag › Master, avansert klinisk sykepleie, toårig (761108)
 • ... › Sykepleiefag › Master, klinisk sykepleie, anestesi, toårig (761109)
 • ... › Sykepleiefag › Master, klinisk sykepleie, barn, toårig (761112)
 • ... › Sykepleiefag › Master, klinisk sykepleie, intensiv, toårig (761110)
 • ... › Sykepleiefag › Master, klinisk sykepleie, operasjon, toårig (761111)
 • ... › Sykepleiefag › Master, spesialsykepleie, toårig (761113)
 • ... › Sykepleiefag › Master, sykepleievitenskap, toårig (761104)
 • ... › Sykepleiefag › Sykepleiefag, uspesifiserte, lavere nivå (661199)
 • ... › Sykepleiefag › Sykepleievitenskap, lavere nivå (661105)
 • ... › Sykepleiefag › Videreutdanning i diakoni og sykepleie, palliativ omsorg (omsorg for uhelbredelig syke og døende) (661106)
 • ... › Sykepleiefag › Videreutdanning i sykepleie, administrasjon (661107)
 • ... › Sykepleiefag › Videreutdanning i sykepleie, akuttsykepleie (661124)
 • ... › Sykepleiefag › Videreutdanning i sykepleie, anestesi (661108)
 • ... › Sykepleiefag › Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie (661131)
 • ... › Sykepleiefag › Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie (661103)
 • ... › Sykepleiefag › Videreutdanning i sykepleie, barnesykepleie (661128)
 • ... › Sykepleiefag › Videreutdanning i sykepleie, eldreomsorg (661110)
 • ... › Sykepleiefag › Videreutdanning i sykepleie, hygienesykepleie (661125)
 • ... › Sykepleiefag › Videreutdanning i sykepleie, intensivsykepleie (661111)
 • ... › Sykepleiefag › Videreutdanning i sykepleie, katastrofesykepleie (661112)
 • ... › Sykepleiefag › Videreutdanning i sykepleie, langtidssykepleie med vekt på rehabilitering (661113)
 • ... › Sykepleiefag › Videreutdanning i sykepleie, nyfødtsykepleie (661127)
 • ... › Sykepleiefag › Videreutdanning i sykepleie, nyresykepleie (661121)
 • ... › Sykepleiefag › Videreutdanning i sykepleie, onkologisk sykepleie (kreftsykepleie) (661114)
 • ... › Sykepleiefag › Videreutdanning i sykepleie, operasjon (661115)
 • ... › Sykepleiefag › Videreutdanning i sykepleie, ortopedisk sykepleie (661122)
 • ... › Sykepleiefag › Videreutdanning i sykepleie, psykiatrisk sykepleie (661117)
 • ... › Sykepleiefag › Videreutdanning i sykepleie, smerte og smertelindring (661123)
 • ... › Sykepleiefag › Videreutdanning i sykepleie, uspesifisert (661116)
 • ... › Sykepleiefag › Videreutdanning i sykepleie, øyesykepleie (661119)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Akuttsjukepleie for kommunehelsetenesta Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie - videreutdanning Høyere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Avansert geriatrisk sykepleie (master - erfaringsbasert) Erfaringsbasert master Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Avansert klinisk sjukepleie Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Avansert klinisk sykepleie Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnesykepleie - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnesykepleie - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geriatri, gerontologi og faglig ledelse Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie - videreutdanning Høyere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Kardiologisk sykepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kardiologisk sykepleie - videreutdanning Høyere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk forskning og fagutvikling, sykepleie - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sjukepleie Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftsykepleie - videreutdanning Høyere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftsykepleie - videreutdanning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Lindrande behandling, pleie og omsorg 1 Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Anestesisjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Barnesjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Diabetessjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Intensivsjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Kardiologisk sjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Operasjonssjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sykepleie Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sykepleie Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie, påbygg 60 studiepoeng Master, 1-1,5 år Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i avansert klinisk sykepleie (allmennsykepleie eller intensivsykepleie) Master, 2 år Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie Høyere nivå Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie - videreutdanning Høyere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Palliativ behandling, omsorg og pleie 1 Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Palliativ omsorg Høyere nivå Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialsykepleie - mastergrad Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialsykepleie, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykepleie - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning for offshoresjukepleiarar Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i avansert gerontologi Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i intensivsykepleie Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie, deltid Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie, heltid Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i operasjonssykepleie Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i palliativ omsorg-helhetlig lindring i livets sluttfase Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i palliativ sykepleie Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Anestesisykepleie Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie - videreutdanning Høyere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Avansert geriatrisk sykepleie (master - erfaringsbasert) Erfaringsbasert master Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Avansert klinisk sykepleie Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnesykepleie - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Geriatri, gerontologi og faglig ledelse Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie - videreutdanning Høyere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kardiologisk sykepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kardiologisk sykepleie - videreutdanning Høyere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk forskning og fagutvikling, sykepleie - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftsykepleie - videreutdanning Høyere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Lindrande behandling, pleie og omsorg 1 Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Anestesisjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Barnesjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Diabetessjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Intensivsjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Kardiologisk sjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Operasjonssjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sykepleie Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sykepleie Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie, påbygg 60 studiepoeng Master, 1-1,5 år Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i avansert klinisk sykepleie (allmennsykepleie eller intensivsykepleie) Master, 2 år Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie Høyere nivå Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie - videreutdanning Høyere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Palliativ behandling, omsorg og pleie 1 Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Palliativ omsorg Høyere nivå Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialsykepleie - mastergrad Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialsykepleie, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykepleie - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i palliativ omsorg-helhetlig lindring i livets sluttfase Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Akuttsjukepleie for kommunehelsetenesta Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Avansert klinisk sjukepleie Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnesykepleie - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk sjukepleie Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftsykepleie - videreutdanning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning for offshoresjukepleiarar Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i avansert gerontologi Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i intensivsykepleie Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie, deltid Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie, heltid Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i operasjonssykepleie Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i palliativ sykepleie Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom Lavere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak