× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Videreutdanning i psykisk helsearbeid

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Psykisk helsearbeid har fokus på mennesker med psykiske lidelser. Videreutdanningen gir deg faglig og personlig kompetanse til å oppnå god profesjonell samhandling med brukere og pårørende. Du lærer om faktorer som fremmer og hemmer psykisk helse for individ og grupper.

Utdanningen gir innsikt i hvordan ulik helse- og sykdomsforståelse får konsekvenser for holdninger og handlinger.

Studiet tar for seg psykiske lidelser i individ- og samfunnsperspektiv, organiseringen av tjenester for personer med psykisk lidelser og teoretisk kunnskap om kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning. Tverrfaglig samarbeid er viktig.

Varighet

Årsstudium tar et år. Master normalt 2 år etter bachelorgrad.

Opptakskrav

Ofte lokalt opptak. Kan være krav som for eksempel høyere helse- og sosialfaglig utdanning eller relevant yrkespraksis.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

  • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Master, psykisk helsearbeid, toårig (769931)
  • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid (669917)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Psykososial helse, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Høyere nivå Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid, videreutdanning Årsstudium Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i psykisk helsearbeid Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning, psykisk helsearbeid Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Årsstudium VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid, deltid, Kjeller Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helse - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid - master Erfaringsbasert master OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid - deltid Høyere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Master i psykisk helsearbeid Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning, psykisk helsearbeid Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helse - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid - master Erfaringsbasert master OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid - deltid Høyere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykososial helse, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Høyere nivå Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Psykisk helsearbeid, videreutdanning Årsstudium Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Årsstudium VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid, deltid, Kjeller Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak