× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Urmakerfag

favoritt ikon

Vidaregåande

Du lærer om restaurering og vedlikehold av antikke ur og reparasjon av ulike mekaniske og elektroniske ur samt tilvirkning av enkeltdeler til ur.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er urmaker.

Varighet

To år på skole og to år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i urmakerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Urmakerfaget har lange håndverktradisjoner og innebærer restaurering og vedlikehold av antikke ur og reparasjon av ulike mekaniske og elektroniske ur samt tilvirkning av enkeltdeler til ur. Urmakerfaget skal bidra til å dekke samfunnets behov for å synliggjøre og måle tid.

Opplæringen skal vektlegge praktisk arbeid og bidra til utvikling av motoriske ferdigheter og teknikker til enkle og kompliserte arbeidsoppgaver. Opplæringen skal også bidra til kunnskap om oppbygging og virkemåter for ulike urverk. Opplæringen skal videre bidra til håndverksfaglig kompetanse i bruk av materialer, verktøy og utstyr tilpasset arbeidsoppgaver i urmakerfaget. Opplæringen skal bidra til forståelse for etikk, estetikk og design. Opplæringen skal også bidra til kompetanse innen markedsføring, rådgivning og veiledning knyttet til vedlikehold og reparasjon av ur samt bruk av digitale verktøy.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er urmaker.

Velg sted

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.