× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Tekstilrensfag

favoritt ikon

Vidaregåande

Du får grunnlag for yrkesutøvelse innen rens og vedlikehold av alle typer tekstiler.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er tekstilrenser.

Varighet

Ett år på skole og tre år i bedrift

Opptakskrav

Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1

Læreplan

Læreplan i tekstilrensfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift

Tekstilrensfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen rens og vedlikehold av alle typer tekstiler. Faget skal bidra til å forlenge tekstilers levetid ved i størst mulig grad å opprettholde deres bruksegenskaper og utseende. Faget skal også bidra til å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet innen tekstilrens.

Opplæringen skal legge grunnlag for tekstilkunnskap og innsikt i ulike behandlingsprosesser. Videre skal opplæringen bidra til at lærlingen får innsikt i alt fra mottak og sortering av tekstiler til sluttkontroll og utlevering. Opplæringen skal også fremme lærlingens evne til å velge behandlingsmetoder, ta selvstendige beslutninger og kommunisere med kunder.

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen utvikler forståelse for drift og lønnsomhet i et renseri. Sikkerhetsforståelse og miljøbevissthet skal inngå i opplæringen. Videre skal opplæringen legge til rette for deltakelse og kunnskapsutvikling i et faglig fellesskap. Samarbeid med kollegaer og andre faggrupper skal inngå i opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er tekstilrenser.

Velg sted

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.