× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Tegnspråk og tolking

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningene kombinerer teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Du lærer å kommunisere på tegnspråk og hvordan bli tegnspråktolk. I tillegg lærer du om døves historie og kultur.

Enkelte utdanninger har lokalt opptak

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelor 3 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Enkelte utdanninger har lokalt opptak. Se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Språkutdanninger, andre › Bachelor, tegnspråk og tolking, treårig (611903)
 • ... › Språkutdanninger, andre › Tegnspråkutdanning, lavere nivå (611901)
 • ... › Språkutdanninger, andre › Utdanning av tolker for døve, døvblinde og døvblitte, toårig (611902)
 • ... › Translatørutdanninger › Tolkeutdanning, lavere nivå (611604)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i norsk tegnspråk Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 43.6
Bachelor i teiknspråk og tolking Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • 49.0
Tegnspråk - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet
 • 40.5
 • 54.1
Tegnspråk og tolking - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 36.6
 • 49.6
Tegnspråkutdanning Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 35.4
 • 52.9
Tolking i offentlig sektor Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i norsk tegnspråk Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 43.6
Bachelor i teiknspråk og tolking Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • 49.0
Tegnspråk og tolking - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
 • 36.6
 • 49.6
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Tegnspråk - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet
 • 40.5
 • 54.1
Tegnspråkutdanning Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 35.4
 • 52.9
Tolking i offentlig sektor Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak